1D】 欧洲 • 城市周边特色一日游

10大欧洲名城40个周边一天游精彩行程

全年保证出发,自游行首选

全程中文导游,服务殷勤

团费:成人69欧元 /小童63欧元(211岁)

小费:每位4欧元(成人及小童同价)

1D-1  1D-2 madrid 1D-2 barcelona
1D-2 paris 1D-2 amsterdam  1D-2 florence
1D-2 roma 1D-2 budapest  1D-2 prague